Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2024 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Kontroler

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • „My”, „Nas” lub „Nasz” odnosi się do TIMERISE SP. Z O.O. (LTD.), Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, Polska.
 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze użytkownika, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny.
 • „Kraj” odnosi się do: Polska
 • „Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • „Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • „Usługa” odnosi się do naszych usług zgodnie z naszymi Warunkami dostępnymi na stronie https://timerise.io/legal-tac-en.html.
 • „Usługi elektroniczne” oznaczają usługi świadczone przez nas na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnej na Stronie internetowej zgodnie z naszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej;
 • „Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych” oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • „Dane dotyczące użytkowania” odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Witryny lub z samej infrastruktury Witryny (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • „Strona internetowa” odnosi się do strony internetowej dostępnej pod adresem https://timerise.io.
 • „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp lub korzystającą z Usługi, Usługi Elektronicznej lub Strony Internetowej, lub spółkę, lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Witryny możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować między innymi Dane o użytkowaniu.

Jeśli korzystasz z naszych Usług lub Usług elektronicznych, możemy wymagać następujących danych:

 • imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny.
Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Witrynę lub gdy uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje pochodzące z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Zezwalamy użytkownikowi na utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów społecznościowych:

 • Google
 • Twitter
 • GitHub

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem użytkownika w usłudze mediów społecznościowych strony trzeciej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, działania użytkownika lub lista kontaktów użytkownika powiązana z tym kontem.

Użytkownik może również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym innej firmy. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać takie informacje i dane osobowe podczas rejestracji lub w inny sposób, udziela nam zgody na ich wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Witryny.

Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej witryny. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasza Witryna może korzystać z plików cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Witryny mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika lub jego aktywności w naszej Witrynie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash można znaleźć w sekcji „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępnej pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Witryny i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Czym są pliki cookie?

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookie
  Typ: Pliki cookie sesji
  Administrowany przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia mu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowany przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookie
  Typ: Trwałe pliki cookie
  Administrowany przez: Nas
  Cel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Witryny.

Korzystamy z narzędzi podmiotów trzecich, które wspierają nas w świadczeniu usług: narzędzia Google Analytics technologie śledzenia dostarczane przez Google Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia w celach analitycznych i statystycznych. Google oświadczył, że stosuje mechanizmy ochrony danych i bezpieczeństwa przewidziane w europejskim rozporządzeniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i wdrożyła nowe standardowe klauzule umowne, o których można przeczytać tutaj:

Te osoby trzecie mogą potrzebować dostępu do określonych informacji, aby wykonywać dla nas swoją pracę. Rygorystycznie sprawdzamy tych zewnętrznych dostawców, aby upewnić się, że spełniają nasze standardy prywatności i ograniczają dane, do których mają dostęp, tylko do tego, co jest niezbędne do wykonania zakontraktowanych zadań.

Podczas wizyty użytkownika w naszej Witrynie automatycznie gromadzimy następujące dane: nazwę domeny dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP, odwiedzane strony internetowe, pobierane elementy oraz dane dotyczące użytkowania lub informacje o lokalizacji używanego urządzenia. Zebrane dane są wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów wskazanych w niniejszej polityce i nie są w żaden sposób szkodliwe dla użytkownika ani używanego przez niego urządzenia, ponieważ nie powodują żadnych zmian w jego konfiguracji.

W każdej chwili użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookie, w tym całkowicie je zablokować lub usunąć za pomocą przeglądarki internetowej, korzystając z poniższych opcji:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 1. Jeśli korzystasz z naszych Usług lub Usług Elektronicznych, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu zawarcia i wykonania tej umowy, a także w celu rozpatrywania wszelkich skarg lub roszczeń związanych z daną umową – podstawą prawną będzie konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Twoje zapytanie ma na celu zawarcie umowy, np. za pomocą funkcji „pobierz demo”, lub jest związane z już zawartą umową – podstawą prawną będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Odwiedzając naszą witrynę, użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z technologii plików cookie, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny, a także analizowanie informacji o sposobie korzystania z niej przez użytkownika. Przetwarzamy te dane w celu poprawy jakości naszej witryny, dostosowania treści do zainteresowań odwiedzających oraz ciągłej poprawy jej wydajności. Niektóre pliki cookie umożliwiają nam również marketing naszych produktów i usług, zarówno w ramach naszej witryny internetowej. Podstawą prawną korzystania z plików cookie i podobnych technologii jest Twoja zgoda, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich użycie jest niezbędne do działania naszej strony internetowej, w którym to przypadku opieramy się na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz, odpowiednio, naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoich preferencji, w celu ulepszania funkcjonalności wykorzystywanych w Serwisie lub identyfikowania trendów użytkowania, określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz w celu oceny i ulepszania naszego Serwisu, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub kierowania własnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolne podanie danych osobowych przez użytkownika

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza „Pobierz Demo”, skontaktowania się z nami lub zawarcia z nami umowy o świadczenie Usług lub Usług Elektronicznych. W przypadku niepodania wskazanych Danych Osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy z Użytkownikiem ani korzystanie przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dostęp do danych osobowych użytkownika

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych, takim jak platformy do e-mail marketingu, dostawcy narzędzi do kontaktu (komunikatory internetowe), dostawcy usług prawnych, konsultingowych i księgowych, dostawcy hostingu, kurierzy, dostawcy narzędzi do uwierzytelniania klientów korzystających z naszych usług, dostawcy usług do monitorowania i analizowania korzystania z naszych Usług, dostawcy narzędzi do kontaktu z nami np. kalendarz spotkań.

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, których potrzebują do wykonania określonych działań.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług lub usług elektronicznych lub na podstawie jednej z podstaw prawnych wynikających z RODO.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Informujemy, że gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, jego kontakty w usłudze mediów społecznościowych innej firmy mogą zobaczyć imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis aktywności użytkownika. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe związane ze świadczeniem naszych Usług lub Usług Elektronicznych przez czas trwania umowy, do czasu jej rozwiązania oraz przedawnienia roszczeń mogących z niej wynikać.

Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Our będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika przetwarzamy wyłącznie do momentu ewentualnego wycofania zgody przez użytkownika lub do momentu osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. Z wyżej wymienionego powodu będziemy przekazywać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zapewnia odpowiedni poziom ochrony, w szczególności za pomocą:

 1. współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzoru;

Dostawcy narzędzi, z których korzystamy, oświadczają, że wszystkie serwery tych narzędzi znajdują się na terenie EOG.

Zawsze informujemy o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich gromadzenia. Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, będzie oznaczać zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia swoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, napisz do nas na adres [email protected].

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13. roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt